Overblog
Editer l'article Suivre ce blog Administration + Créer mon blog

Μετά από καιρό, μετά από συνεχείς αναβολές, προχωράμε για το 2ο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα είναι ένα κρίσιμο συνέδριο, καθώς πρέπει να απαντήσουμε με συλλογικό και δημοκρατικό τρόπο, με ειλικρίνεια όπως ταιριάζει σε αριστερούς και αριστερές, που είναι στη μάχη με ανιδιοτέλεια: τι συνέβη, ποιες ήταν οι αιτίες της ήττας του περασμένου καλοκαιριού, τι μπορούμε να κάνουμε, αν υπάρχει περιθώριο αριστερής, ανταγωνιστικής ως προς το νεοφιλελεύθερο καπιταλιστικό σχέδιο, πολιτικής. Θα χρειαστεί να συνεννοηθούμε χωρίς διπλές γραμμές και να εκπονήσουμε σχέδιο απεγκλωβισμού από ένα πρόγραμμα ξένο για την αριστερά, εχθρικό για τις λαϊκές τάξεις.

Après une longue période, après maints reports répétés, nous arrivons enfin au 2e congrès de SYRIZA. Il s’agit d’un congrès crucial, car nous devons répondre collectivement et démocratiquement et de façon honnête comme il sied aux militant-e-s de gauche, qui sont dans la lutte avec désintéressement: que s’est-il passé, quelles étaient les causes de la défaite de l'été dernier, ce que nous pouvons faire, s'il reste encore de la place à une politique de gauche radicale, concurrente (adverse) à la politique néolibérale du projet capitaliste. Nous devons parvenir à un accord entre nous sans « lignes doubles » et élaborer un plan d'évacuation (de sortie) d'un programme étranger à la gauche, hostile aux classes populaires.

Θα χρειαστεί να δώσουμε απαντήσεις για το κόμμα μας, για τη σχέση του με την κυβέρνηση, τα κοινωνικά κινήματα. Να αναγνωρίσουμε, για να μπορεί να διορθωθεί, ότι οι δημοκρατικές διαδικασίες μέσα στο κόμμα μας δεν τηρήθηκαν όπως είχαμε σχεδιάσει, ότι υπήρξαν κρίσιμες αποφάσεις ερήμην των μελών και των εκλεγμένων οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.

Nous aurons besoin de fournir des réponses pour notre parti, à propos de sa relation avec le gouvernement, les mouvements sociaux. Reconnaître, pour qu'il soit corrigé, que le processus démocratique dans notre parti n'a pas été respecté comme nous l'avions prévu, qu’il y a eu des décisions importantes prises par contumace des membres et des organes élus de SYRIZA.

Να επανασχεδιάσουμε τη στρατηγική μας στις νέες συνθήκες, όχι στο όνομα του ρεαλισμού, αλλά στην ανάγκη μιας επίπονης και δύσκολης προσπάθειας για την ιδεολογική ηγεμονία, στην πορεία μετασχηματισμού του κράτους, στην προοπτική μιας ριζικά διαφορετικής κοινωνίας. Επαναλαμβάνουμε, ο στρατηγικός μας στόχος είναι ο σοσιαλισμός με ελευθερία και δημοκρατία. Το μέλλον του κόσμου δεν μπορεί να είναι ο καπιταλισμός.

Nous aurons besoin de repenser notre stratégie dans les nouvelles conditions, non pas au nom du réalisme, mais au nom d'un effort pénible et difficile pour l'hégémonie idéologique, au nom du processus de la transformation de l'Etat, au nom de la perspective d'une société radicalement différente. Nous le répétons, notre objectif stratégique est le socialisme avec de la liberté et de la démocratie. L'avenir du monde ne peut pas être le capitalisme.

Θα χρειαστεί να επαναβεβαιώσουμε την προσήλωσή μας στις αναγκαίες μεγάλες τομές, που θα ανοίγουν δρόμους, θα είναι αφετηρία συγκρούσεων με το παλιό φθαρμένο πολιτικό σύστημα, που είναι υπεύθυνο για την οικονομική και κοινωνική χρεοκοπία.

Η αριστερά δεν είναι εδώ για να διαχειριστεί, με πιο ανθρώπινο πρόσωπο, την απελπισία, αλλά για να αλλάξει την κοινωνία. Και η κοινωνία δεν αλλάζει χωρίς τομές, χωρίς ρήξεις, χωρίς συγκρούσεις με το ντόπιο και ευρωπαϊκό κατεστημένο.

Nous aurons besoin de réaffirmer notre engagement envers les grandes incisions (fissures, brèches) nécessaires, qui ouvriront des voies, créeront des conflits avec l'ancien système politique usé, qui est responsable de l'effondrement économique et social. La gauche n’est pas ici pour gérer d’un visage plus humain le désespoir mais pour changer la société. Et la société ne change pas sans incisions, sans ruptures, sans conflits avec l' « establissement » local et européen.

Η συζήτηση για την Ευρώπη, η πορεία της Ε.Ε. δεν πρέπει να έχει στεγανά ή δογματικές προσηλώσεις που έρχονται από το παρελθόν. Οι εξελίξεις στον ευρωπαϊκό χώρο είναι σημαντικές, αντιφατικές, αλληλοσυγκρουόμενες. Ο εθνικισμός σηκώνει κεφάλι, η ακροδεξιά και οι ναζιστικές συμμορίες είναι πια στο προσκήνιο, αποτελούν, δυστυχώς, τον ένα πόλο απ΄ όσους έχουν διαμορφωθεί.

Le débat sur l'Europe, sur l’évolution de l'UE ne doit pas être scellé ni suivre de fixations dogmatiques qui viennent du passé. Les développements en Europe sont importants, contradictoires, conflictuels. Le nationalisme lève la tête, les gangs d'extrême droite et de nazis sont maintenant à l’avant-scène, ils sont, malheureusement, un pôle parmi ceux qui ont été formés.

Η κυρίαρχη γερμανοκρατούμενη Ευρώπη, με την πολιτική που έχει επιβάλει, πολιτική άγριας λιτότητας και αυταρχισμού, διχάζει, τροφοδοτεί την κρίση, ενισχύει αντικειμενικά εθνικιστικές, ξενοφοβικές, και ακροδεξιές λογικές. Όσο θα εμμένει σε αυτό το δρόμο, τόσο θα ενισχύονται φυγόκεντρες τάσεις. Ο πόλος της αριστεράς, των κοινωνικών κινημάτων, των πράσινων πολιτικών σχηματισμών, έστω και μειοψηφικά στο σύνολο της Ευρώπης –περισσότερο στο Νότο-, συγκροτούν την ελπίδα που έρχεται.

L’Europe dominée par l’Allemagne, par le biais de la politique qu’elle a imposée - politique de l'austérité sauvage et de l’autoritarisme - divise, alimente la crise et renforce objectivement les mentalités (raisonnements) nationalistes, xénophobes et extrémistes. Plus elle insistera sur cette voie, plus seront renforcées les tendances centrifuges. Le pôle de la gauche, des mouvements sociaux, des formations politiques vertes, quoique minoritaires dans l'ensemble de l'Europe - plus présentes dans le Sud- constituent l'espoir qui vient.

Οι εξελίξεις στην Βρετανία, επιβεβαιώνουν ουσιαστικά τους ισχυρισμούς μας ότι η Ευρώπη της λιτότητας, της εξαθλίωσης και των πολλαπλών ανισοτήτων, όχι μόνο δεν είναι ελκυστική, αλλά ταυτόχρονα, ενισχύει τον εθνικισμό, που εκμεταλλεύεται τη δικαιολογημένη οργή των λαών, κυρίως των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων.

Les développements en Grande-Bretagne, confirment essentiellement nos affirmations que l'Europe de l'austérité, de la misère et des inégalités multiples, non seulement n’est pas attrayante, mais en plus elle renforce le nationalisme, qui exploite la colère justifiée des peuples, en particulier des plus faibles couches de la société.

Το συνέδριο μας, λοιπόν, θα διεξαχθεί σε μια από τις κρίσιμες περιόδους. Στη συνέχεια καταθέτουμε έντεκα σημεία +, ως συμβολή σε ένα διάλογο που ήδη έχει αρχίσει.

Notre congrès, donc, aura lieu dans une période critique.

Nous soumettons donc onze points +, en tant que contribution à un débat qui a déjà commencé.

1 :Ενώ η «συμφωνία» του καλοκαιριού, εκείνη τουλάχιστον την περίοδο εξηγήθηκε και σωστά ως προϊόν αδίσταχτου εκβιασμού, ως πραξικοπήματος -εύστοχα είχε ειπωθεί «με το πιστόλι στον κρόταφο»-, σταδιακά η πολιτική αυτή εξήγηση αποδυναμώθηκε, με αποτέλεσμα να φαίνεται ή να εκλαμβάνεται από τον λαϊκό κόσμο ότι οι μνημονιακές δεσμεύσεις συγκροτούν το δικό μας πρόγραμμα, το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ και της αριστεράς. Η σύγκριση μνημονίων, «το δικό μας είναι καλύτερο των άλλων», φράση που έχει ειπωθεί αρκετές φορές ή η αναφορά ότι η συμφωνία δεν εξαντλεί το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ, όχι μόνο δεν βοηθάει, αλλά σταδιακά δημιουργεί μια στρεβλή αντίληψη και εν τέλει μας βάζει στο κάδρο «όλοι ίδιοι είναι». Γιατί μπορεί η «συμφωνία» που υπογράφηκε με το πιστόλι στον κρόταφο, να είναι ηπιότερη σε σχέση με όσα ήταν έτοιμη η ΝΔ να υπογράψει, αυτό είναι γεγονός, αλλά απέχει έτη φωτός από ένα αριστερό, κοινωνικά και ταξικά προσανατολισμένο πρόγραμμα.

1.Tandis que "l'accord (mémorandum)" de l’été dernier - au moins à cette période là - a été expliqué, à juste titre, comme étant le produit d'extorsion et de chantage sans scrupules –il avait été dit correctement : " accord obtenu avec le pistolet sur le tempe" - progressivement cette explication politique a été affaiblie, avec comme résultat qu’une partie du peuple grec perçoive ces politiques d’austérité du mémorandum comme étant l’ engagement de notre propre programme de SYRIZA et de la gauche radicale. La comparaison des mémoranda (« accords » de politiques d’austérité) à travers d’expression du type : "notre accord est meilleur que ceux des autres" (phrase qui a été dite à plusieurs reprises) ou encore l’expression : « l'accord de l’été 2015 n'épuise pas le programme de SYRIZA », non seulement ne nous aident pas, mais de plus, elles créent progressivement une perception déformée et nous placent en fin de compte dans le cadre "tous les mêmes !" L’ « accord» signé avec le pistolet sur la tempe en juillet 2015 est peut-être plus doux par rapport à ce qui était sur le point de signer la droite, ceci est vrai. Or, cet « accord » se situe à des années-lumière d’un programme de gauche doté d’une orientation sociale et de classe.

Τείνει, δηλαδή, να γίνει αυτό που από την αρχή είχαμε επισημάνει ως σοβαρό κίνδυνο: να μετεξελιχθεί η ήττα και ο συμβιβασμός σε στρατηγική επιλογή. Εμείς επιμένουμε και το θέτουμε κάθε φορά ότι η επισήμανση αυτή «το μνημόνιο δεν είναι δικό μας» σε συνδυασμό με το παράλληλο πρόγραμμα, είναι φράση κλειδί για τη σχέση με τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα και την πορεία απεγκλωβισμού από επιτροπεία και μνημόνιο.

Προφανώς δεν είναι τυχαία η απαίτηση της νεοφιλελεύθερης ευρωπαϊκής ελίτ να υιοθετήσουμε το μνημόνιο, να αναλάβουμε την ιδιοκτησία του. Η άρνησή μας, η επιμονή μας, παρά το συμβιβασμό, σε μια άλλη στρατηγική, όχι απλώς ενοχλεί, αλλά αποτελεί βασική διαχωριστική γραμμή με το νεοφιλελεύθερο αυταρχικό μπλοκ σε Ελλάδα και Ευρώπη.

Il y a risque donc de se produire ce que dès le départ nous avions identifié comme étant un danger sérieux: que la défaite et le compromis de l’été dernier soient transformés à un choix stratégique. Nous insistons et soulignons chaque fois que cette mention : «le mémorandum ne nous appartient pas » en combinaison avec notre programme parallèle, sont des mots clés pour nos relations avec les milieux populaires et bien sûr pour la sortie de la tutelle et des politiques d’austérité.

De toute évidence, l'exigence des élites néolibérales de l'UE à ce que nous adoptions le 3e mémorandum, à ce que nous le signions et admettions même, soit disant, sa conception, n’est pas due au hasard. Notre refus, notre persévérance, malgré le compromis, pour une autre stratégie, non seulement les agace, mais pose une ligne de démarcation - clé avec le bloc autoritaire néolibéral en Grèce et en Europe.

2.Το παράλληλο πρόγραμμα δεν είναι ούτε εφεύρεση ούτε κόλπο και χρειάζεται η μέγιστη δυνατή πολιτική προβολή του. Στην ουσία το «παράλληλο» συνιστά πρωταρχικό κομμάτι της στρατηγικής μας, που εκ των πραγμάτων έρχεται σε σύγκρουση με την υλοποίηση των μνημονιακών δεσμεύσεων. Το παράλληλο πρόγραμμα «υπονομεύει» το μνημόνιο ή για να το πούμε διαφορετικά λειτουργεί ανταγωνιστικά και εντάσσεται σαφώς σε μια συγκρουσιακή διαδικασία στη βάση ενός συνολικού πολιτικού σχεδίου απεγκλωβισμού. Αν το αποχρωματίσουμε ή το ουδετεροποιήσουμε, του αφαιρούμαι ζωτικό χώρο και ακυρώνουμε σε θεωρία και πράξη τη διαχωριστική γραμμή Αριστερά – Δεξιά. Η υστέρηση που υπάρχει ως προς τους βηματισμούς του παράλληλου προγράμματος, συνιστά σοβαρό λάθος και μειώνει τη βάση επικοινωνίας μας με τα ασθενέστερα κοινωνικά στρώματα ή με ριζοσπαστικά τμήματα, που την περασμένη περίοδο είχαν πολύ μεγαλύτερες προσδοκίες από το κόμμα μας.

Le programme parallèle de Syriza n’est ni fantaisie ni ruse et il a besoin d’une mise en avant politique maximale. En substance, le «programme parallèle» constitue un élément clé de notre stratégie, lequel est en fait en contradiction (conflit) avec la mise en œuvre des engagements du mémorandum. Le programme parallèle "sape" le mémorandum ou - pour le dire autrement – il fonctionne sur un mode de concurrence et s’inscrit clairement dans un processus de confrontation, sur la base d'un plan politique de désengagement global du mémorandum. Si nous le décolorons ou le neutralisons, nous lui enlevons de l'espace vital et annulons dans la théorie et la pratique la ligne de démarcation gauche - droite. Le décalage qui existe en ce qui concerne les avancements du programme parallèle, est une grave erreur et réduit notre base de contact avec les couches sociales les plus faibles ou avec des segments radicaux, lesquels, l'an dernier, avait des attentes beaucoup plus élevées de notre parti.

Παρ΄ όλα αυτά, τα παραδείγματα είναι αρκετά, ώστε να καταγραφεί η πολιτική και ιδεολογική αντίθεση, να ενισχύσει τις κοινωνικές συμμαχίες και να αναπτερώσει την ελπίδα ότι η πορεία του κοινωνικού μετασχηματισμού δεν είναι κενός λόγος, ότι επίσης, το παράλληλο πρόγραμμα δεν είναι φαντασίωση ή άλλοθι, αλλά μια δυνατότητα, που ωστόσο, χρειάζεται επιμονή, σχέδιο, προτεραιότητες.

Néanmoins, les exemples sont assez nombreux pour que nous puissions enregistrer l'opposition politique et idéologique, pour renforcer les alliances sociales et faire revivre l'espoir que le processus de la transformation sociale n’est pas un vain mot, que le programme parallèle n’est pas une fantaisie ni un alibi, mais une réelle possibilité, qui, cependant, a besoin de persévérance, de plan, de priorités.

Το νομοσχέδιο για τη δημόσια διοίκηση -παρά τις επιμέρους διαφοροποιήσεις-, το προσφυγικό, η κοινωνική και ταξική μεροληψία υπέρ των ασθενέστερων στρωμάτων (ΔΕΗ, νερό, σίτιση, κοινωνικά προγράμματα, κάρτα αλληλεγγύης, ανασφάλιστοι και υγεία, 100 δόσεις, η παιδεία, το σύμφωνο συμβίωσης και για ομόφυλα ζευγάρια, η ιθαγένεια, τα ΜΜΕ και η διαπλοκή, η κατάργηση των φυλακών ανηλίκων κ.α διαθέτουν στον πυρήνα τους στοιχεία μιας φιλολαϊκής, ταξικά προσανατολισμένης και αντιαυταρχικής πολιτικής.

Θεωρούμε ότι το παράλληλο πρόγραμμα πρέπει να επιταχυνθεί, να εμπλουτιστεί με συγκεκριμένες προτεραιότητες (π.χ. εργασιακές σχέσεις, συλλογικές συμβάσεις, βασικός μισθός, συνδικαλιστικός νόμος κ.α.) και να είναι αντικείμενο αυτοτελούς συζήτησης στα όργανα, αλλά και στο σύνολο του κόμματος και της Νεολαίας του.

Le projet de loi pour l'administration publique, la question des réfugiés, la discrimination positive sociale et de classe en faveur des groupes les plus vulnérables (électricité, eau, nourriture, programmes sociaux, carte de solidarité, les non assurés enfin assurés, les 100 doses, l'éducation, le pacte de cohabitation de couples de même sexe, la citoyenneté pour les enfants de migrants, les médias et la chasse de la corruption, l'abolition des prisons de mineurs et bien d’autres mesures) sont les noyaux d’une politique pro-peuple, anti-autoritaire et orientée selon de critères de classe.

Nous considérons que le programme parallèle devrait être accéléré, enrichi avec des priorités spécifiques (par exemple, les relations de travail, les conventions collectives, le salaire minimum, le droit syndical, etc.) et faire l'objet d'une discussion séparée dans les organes, mais aussi dans l'ensemble du parti et de la jeunesse.

3. Με βάση τα παραπάνω χρειάζεται τώρα που έχει ολοκληρωθεί η 1η αξιολόγηση και εν ενόψει συνεδρίου να σχεδιαστεί και να εκπονηθεί οδικός χάρτης για όσο το δυνατόν γρηγορότερο απεγκλωβισμό από την επιτροπεία, το μνημόνιο και τις αιτίες που μας οδήγησαν σε αυτό. Ο οδικός χάρτης, δεν μπορεί παρά να είναι το συνολικό πολιτικό μας σχέδιο, που να περιέχει ρωγμές, υλοποίηση ριζοσπαστικών τομών, ιδεολογική αντεπίθεση, προετοιμασία για την επόμενη μέρα. Ο οδικός χάρτης να γίνει αντικείμενο δημόσιας συζήτησης, που να χαρακτηρίζεται από απόλυτη ειλικρίνεια, σαφή σχέδιο και εναλλακτικές λύσεις.

Sur la base des éléments ci-dessus, maintenant que la première évaluation est terminée et en vue du congrès, nous avons besoin de concevoir et de développer une feuille de route pour une sortie la plus rapide possible de la tutelle, du mémorandum et des raisons qui nous ont conduit à cela. La feuille de route ne peut qu’être notre projet politique global, contenant des fissures, mettant en œuvre des brèches radicales, des contre-attaques idéologiques, la préparation pour le lendemain. La feuille de route doit devenir l'objet d'un débat public, qui se caractérisera par une honnêteté absolue, un plan clair et des solutions alternatives.

4. Το κόμμα μας το έχει απασχολήσει και στο παρελθόν, αλλά και σήμερα (περίπου) το ερώτημα «πάση θυσία στην κυβέρνηση;» Απαντάμε: Είμαστε στην κυβέρνηση όχι πάση θυσία, αλλά όσο θεωρούμε ότι μέσα σε αυτές τις ασφυκτικές συνθήκες και τους ποικίλους εκβιασμούς μπορούμε με αριστερή οπτική να ασκήσουμε πολιτική προς όφελος των ασθενέστερων κοινωνικών στρωμάτων. Το δικό μας χρέος, ως κόμμα, είναι ακριβώς αυτό. Να αμβλύνουμε και να αποδυναμώνουμε τις επιπτώσεις από την εφαρμογή του μνημονίου, να ανοίγουμε δρόμους μετασχηματισμού, να διαμορφώνουμε νέες συνειδήσεις και νέους συσχετισμούς. Συνεπώς, το ερώτημα ως δίλημμα, είναι κάλπικο.

Notre parti s’est déjà posé la question dans le passé, mais aujourd'hui encore : « être au gouvernement à tout prix ?» Nous répondons: Nous sommes au gouvernement non pas à tout prix, mais aussi longtemps que nous sommes convaincus que dans les conditions actuelles étouffantes et les divers chantages subis, nous pouvons encore et malgré tout exercer des politiques sous un angle gauche en faveur des couches sociales les plus faibles. Notre devoir, en tant que parti, est justement ceci : atténuer et affaiblir l'impact de la mise en œuvre du mémorandum, pour ouvrir les voies de transformation, façonner de nouveaux esprits et de nouveaux rapports de force. Par conséquent, la question du dilemme est fausse.

Ασφαλώς, μας ενδιαφέρει να είμαστε στην κυβέρνηση όσο οι κοινωνικές μας συμμαχίες μας επιτρέπουν να παίζουμε το ρόλο μας. Αν χαθεί, με δική μας ευθύνη, η σχέση μας με τα ασθενέστερα και λαϊκά κοινωνικά στρώματα, με τα ριζοσπαστικοποιημένα τμήματα της κοινωνίας, αν διαρραγεί οριστικά η σχέση μας με τα ριζοσπαστικά κοινωνικά κινήματα, δεν έχει καμία σημασία η παραμονή σε μια κυβέρνηση, που θα έχει χάσει, στην ουσία, την κοινωνική στήριξη. Σήμερα οι ασθενέστεροι και οι κοινωνικά αδύναμοι στηρίζουν τις ελπίδες τους στον ΣΥΡΙΖΑ ακριβώς επειδή αντιλαμβάνονται ότι δεν όλοι το ίδιο. Και γι αυτό άλλωστε σύσσωμο το μιντιακό και πολιτικό κατεστημένο επιτίθενται με σφοδρότητα στον ΣΥΡΙΖΑ.

Bien sûr, nous sommes intéressés à être au gouvernement tant que nos alliances sociales nous permettent de jouer notre rôle. Si nous perdons, de notre responsabilité, notre lien avec les couches les plus faibles et les milieux populaires, avec les segments radicalisés de la société, si nous rompons finalement notre relation avec les mouvements sociaux radicaux, il n'y aura aucun sens de rester dans un gouvernement qui aura perdu, en fait, le soutien social. Aujourd'hui, les plus faibles et les plus démunis fondent leurs espoirs dans SYRIZA précisément parce qu'ils se rendent compte que « tous ne sont pas les mêmes ». Et c’est la raison d’ailleurs pour laquelle l'establishment politique et des médias s’attaque avec véhémence contre Syriza.

Είναι σαφές, ότι η βασική μας επιδίωξη είναι ξεπεράσουμε τους υφάλους και να νικήσουμε. Διατηρούμε την αισιοδοξία μας, κατανοούμε την κρισιμότητα για τις λαϊκές τάξεις να παραμείνει η αριστερά στη διακυβέρνηση της χώρας ακόμα και σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες. Δεν επιλέγουμε τη διαφυγή. Γνωρίζουμε, όμως, ότι απέναντί μας έχουμε έναν ισχυρότατο αντίπαλο, που επιδιώκει την ενσωμάτωση ή την πτώση της κυβέρνησης μέσα από την κοινωνική της απαξίωση. Σε μια τέτοια περίπτωση λέμε ανοιχτά ότι προτιμάμε να πέσουμε ηρωικά, αν χρειαστεί, από εσωτερική η εξωτερική τρόικα και όχι ταπεινωτικά από την ίδια την κοινωνία.

Il est évident que notre principal objectif est de surmonter les récifs et la défaite. Nous maintenons notre optimisme, nous comprenons l’importance cruciale pour les classes populaires que la gauche reste au gouvernement dans le pays, même dans ces conditions très difficiles. Nous ne choisissons pas la fuite. Nous savons, cependant, que pour nous, nous avons un adversaire extrêmement fort, cherchant l'assimilation ou la chute du gouvernement par sa dévaluation sociale. Dans un tel cas, nous disons ouvertement que nous préférons tomber au combat héroïquement, si nécessaire, à cause de la troïka externe ou interne mais ne pas tomber de façon dégradée et humiliante par la société elle-même.

5. Απορρίπτουμε κάθε σκέψη για οικουμενική κυβέρνηση. Και αυτό όχι απλώς λόγω ιδεολογικής εμμονής ή ιδεολογικής καθαρότητας, αλλά γιατί πιστεύουμε βαθιά ότι η διαχωριστική γραμμή Αριστερά – Δεξιά είναι κάτι παραπάνω από υπαρκτή στο σύνολο σχεδόν των ζητημάτων που απασχολούν την ελληνική κοινωνία. Η πλατφόρμα Μητσοτάκη είναι αποκαλυπτική ως προς τις προθέσεις της Νέας Δημοκρατίας, που ηγεμονεύει στον αντισύριζα πόλο και σκιαγραφεί με καθαρό τρόπο ότι τόσο στην οικονομική πολιτική όσο και σε ευρύτερα κοινωνικά ζήτημα υπάρχει χαοτική διαφορά. Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι η Νέα Δημοκρατία, αλλά και τα άλλα κόμματα της συντηρητικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ, Ποτάμι, ΕΝ. Κεντρώων), στο προσφυγικό εγκαλούν την ελληνική κυβέρνηση ότι δεν είχε και δεν έχει πολιτική αποτροπής, συμπλέοντας στην ουσία με το αντιπροσφυγικό μέτωπο που δημιουργείται στην Ευρώπη. Τα κόμματα αυτά, λοιπόν, με το δικό τους τρόπο το καθένα, επιδιώκουν την πτώση της κυβέρνησης και προωθούν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο την ιδέα μιας “άλλης κυβέρνησης” από τη σημερινή Βουλή ή οικουμενικής.

Nous rejetons toute idée de gouvernement universel. Pas simplement à cause de l'obsession idéologique ou la pureté idéologique, mais parce que nous croyons fermement que la ligne de démarcation gauche - droite est plus que réelle dans presque toutes les questions d'intérêt pour la société grecque. La plate-forme Mitsotakis est révélatrice quant aux intentions de la Nouvelle Démocratie, parti de droite et chef de fil du pôle anti-syriza : elle décrit de façon claire que, aussi bien au sujet de la politique économique que des questions sociales plus larges, il existe, entre eux et nous, un écart abyssal. Il n’est pas un hasard, d'ailleurs, que la Nouvelle Démocratie et les autres partis de l'opposition conservatrice et réactionnaire (PASOK, Potami, Union des Centristes…) interpellent le gouvernement grec pour la question des réfugiés, disent qu'il n’a pas de politique de dissuasion et s’alignent pratiquement avec le front anti-réfugiés créé en Europe. Ces partis, donc, chacun à sa manière, cherchent la chute du gouvernement et font la promotion, d'une manière ou d'une autre, de l'idée d'un «autre gouvernement» par le parlement actuel ou d’un gouvernement universel.

Ουσιαστικά μιλάμε για δύο αντίπαλα πολιτικά σχέδια, για δύο ανταγωνιστικούς κόσμους, για δύο διαφορετικά αξιακά φορτία. Θα το τονίσουμε για άλλη μια φορά: δεν υπάρχουν εθνικά σχέδια, ούτε η διχασμένη έτσι κι αλλιώς κοινωνία έχει ανάγκη από εθνικές συναινέσεις. Η κοινωνική πόλωση, οι τεράστιες κοινωνικές ανισότητες δεν αφήνουν κανένα περιθώριο για τέτοιου είδους συνεννοήσεις. Αντίθετα είναι η στιγμή των διαχωριστικών γραμμών με βάση τις ανάγκες των πολλών και κυρίως αυτών που έχουν πληγεί περισσότερο και βρίσκονται κάτω από τα όρια της φτώχειας.

En effet, nous parlons de deux projets politiques rivaux, deux mondes opposés, deux valeurs-charges différentes. Nous allons le souligner encore une fois: il n’y a pas de projets nationaux, et la société, de toute façon divisée, n’exige pas un consensus national. La polarisation sociale, les énormes inégalités sociales ne laissent pas de place pour de tels arrangements. Au contraire, il est temps de tracer les lignes de démarcation en fonction des besoins du plus grand nombre, en particulier des personnes les plus touchées par la crise et qui sont en dessous du seuil de pauvreté.

6. Και αν η επισήμανση αυτή στο σύνολο του κόμματός μας είναι κεκτημένο και δεν αμφισβητείται, η συζήτηση για τις περιβόητες «προσχωρήσεις», «διευρύνσεις», «συμπράξεις» επανέρχεται και μάλιστα σε λάθος κατεύθυνση. Στο πρόσφατο παρελθόν, μάλιστα, το κόμμα μας πλήρωσε ακριβά προσχωρήσεις «παραγόντων» που ελάχιστη σχέση είχαν με την αριστερά, έπληξαν την αξιακή μας ταυτότητα, πρόσβαλαν τον κόσμο της αριστεράς με τις θεωρίες για την «αριστερά του τίποτα», αγνόησαν τη συλλογική έκφραση, υποτίμησαν την ανιδιοτελή προσφορά χιλιάδων αριστερών πατώντας πάνω τους και παριστάνοντας τους ηγέτες, που τους χρωστάμε κιόλας… Είναι μια λογική παλαιάς κοπής άσκησης της πολιτικής, ξένη προς τις δικές μας αρχές, που όχι μόνο δεν προσθέτει, αλλά ενίοτε αφαιρεί ή δημιουργεί αμφιβολίες και ερωτηματικά στον κόσμο μας. Συνεπώς, τουλάχιστον σε ότι μας αφορά: Είμαστε ανοιχτοί, ορθάνοιχτοι στον απλό κόσμο, που έρχεται ανιδιοτελώς να προσφέρει στην κοινή προσπάθεια. Είμαστε ανοιχτοί στον κόσμο των κοινωνικών κινημάτων ή σε όσες και όσους από θέση ευθύνης έχουν αποδείξει στην πράξη, όχι απαραίτητα την αριστερή τους ταυτότητα, αλλά ότι ο αξιακός τους κόσμος μπορεί να συμβαδίζει με το αξιακό φορτίο της αριστεράς. Να το πούμε αλλιώς. Με τον κόσμο αυτόν δεν θα συναντηθούμε στη μέση του δρόμου, λίγο αυτοί αριστερότερα λίγο εμείς δεξιότερα, αλλά στο έδαφος των κοινωνικών αναγκών είτε αυτές αφορούν τον κόσμο των φτωχών είτε τους πρόσφυγες και τους μετανάστες.

Bien que la mise en garde qui suit est un acquis pour l’ensemble de notre parti et n’est pas contestée, le débat sur les fameuses «adhésions», les «élargissements», les «partenariats» et « alliances » est de retour mais dans la mauvaise direction. Dans le passé récent, en fait, notre parti a payé cher l’intrusion de "personnalités" qui ont peu à voir avec la gauche, qui ont frappé notre identité et nos valeurs, insulté le monde de la gauche avec les théories de « la gauche de rien du tout», ignoré l'expression collective, sous-estimé l'altruisme et l’engagement désintéressé de milliers de militants de gauche en leur marchant dessus et en faisant semblant d'être des leaders, à qui nous devrions déjà beaucoup ... Il s’agit d’une vieille façon de faire de la politique politicienne, qui est étrangère à nos propres principes, qui non seulement n’a rien ajouté, mais au contraire a supprimé parfois nos forces ou crée des doutes et des interrogations auprès de nos membres et ami-e-s. Par conséquence, en ce qui nous concerne : Nous sommes ouverts, ouverts aux gens ordinaires, qui viennent vers nous de façon désintéressée pour contribuer et offrir à l'effort commun. Nous sommes ouverts au monde des mouvements sociaux ou encore à celles et à ceux qui, depuis un poste de responsabilité ont prouvé dans la pratique, non pas nécessairement leur identité à gauche, mais le fait que leurs valeurs peuvent co-exister avec les valeurs de la gauche. Pour le dire autrement : Avec ces gens nous nous rencontrerons non pas au le milieu de la rue, pour scruter qui est plus à droite ou plus à gauche, mais sur le terrain des urgences sociales qui concernent le monde des pauvres ou encore celui des réfugiés et des migrants.

7. Από την πλευρά μας παρακολουθούμε, συμμετέχουμε και είμαστε ενεργοί στις ευρωπαϊκές εξελίξεις και διεργασίες. Αντιμετωπίζουμε με χαρά και αισιοδοξία τα δρώμενα σε Πορτογαλία και Ισπανία, που προσθέτουν δυνάμεις στο αριστερό μπλοκ. Εντούτοις, δεν μπορεί παρά να μας ανησυχεί ιδιαίτερα η σαφής άνοδος της ακροδεξιάς στην Ευρώπη, η υιοθέτηση της ακροδεξιάς - ξενοφοβικής ρητορικής, δυστυχώς και πρακτικής, από δεξιά ή και σοσιαλδημοκρατικά κόμματα και κυβερνήσεις άλλων χωρών. Είναι μια αρνητική εξέλιξη και θα χρειαστεί να ανακαλύψουμε και να συμβάλουμε στη δημιουργία ρωγμών, έτσι ώστε, να μην αφήσουμε να κυριαρχήσει στην Ευρώπη ο σκοταδισμός. Η εμμονή στην αδιέξοδη για τους λαούς πολιτική της λιτότητας, οι διχαστικές επιλογές, οι καταστροφικές για την ίδια την Ευρώπη πολιτικές που εφαρμόζονται ή εκπονούνται διαμορφώνουν ένα τοπίο που μας υποχρεώνει να συζητήσουμε για την Ευρώπη και την προοπτική της χωρίς προαπαιτούμενα και δογματικές εμμονές.

7. De notre côté, nous participons et sommes actifs dans les développements et processus européens. Nous percevons avec joie et optimisme les événements au Portugal et en Espagne, qui ajoutent des forces dans le Bloc de la gauche. Cependant, nous ne pouvons être que très préoccupés par la nette montée de l'extrême droite en Europe ; aussi par l'adoption de la part de partis de la droite et de la social-démocratie, ainsi que par de gouvernements d’autres pays, de la rhétorique - et malheureusement de la pratique aussi - de l'extrême droite xénophobe. Ceci est un développement négatif et nous aurons besoin de découvrir et de contribuer à la fissuration de l’édifice, afin de ne pas le laisser dominer cette Europe obscurantiste. L’insistance sur la politique d’austérité, véritable impasse pour les peuples, les options de division, destructrices pour les politiques européennes, la mise en œuvre de politiques néfastes pour l’Europe même, forment un paysage qui nous oblige à parler de l'Europe et de sa perspective sans conditions préalables et sans obsessions dogmatiques.

Η εύλογη αγωνία μας για την ανάγκη αλλαγής συσχετισμών στην Ευρώπη δεν πρέπει όμως να μας οδηγήσει σε τακτικισμούς, σε κινήσεις που ενδεχομένως να μας εγκλωβίσουν σε διαφορετικά πολιτικά σχέδια. Η ευρωπαϊκή σοσιαλδημοκρατία, για παράδειγμα, που έχει πρώτη ευθύνη για τις δραματικές, ως προς τη ζωή των ανθρώπων, εξελίξεις, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να είναι προνομιακός μας σύμμαχος ή να θεωρηθεί ότι υπάρχουν σήμερα προϋποθέσεις σύγκλησης της αριστεράς με τη σοσιαλδημοκρατία, που σε μια σειρά χώρες -και στη δική μας- συμπλέει απολύτως με τη δεξιά ή ακόμα χειρότερα παίζει αρνητικό ρόλο στο προσφυγικό ζήτημα. Προφανώς βλέπουμε με ενδιαφέρον μετατοπίσεις, μικρότερες ή μεγαλύτερες ρήξεις στα κόμματα της ευρωπαϊκής σοσιαλδημοκρατίας, ρήξεις και μετατοπίσεις με το βλέμμα προς τα αριστερά. Τέτοιου είδους διεργασίες μας αφορούν, καθώς διευρύνουν τις δυνατότητες και την πολιτική επιρροή της ευρωπαϊκής αριστεράς.

Notre juste inquiétude à propos de la nécessité de changer les rapports de force en Europe, ne doit pourtant pas nous conduire à des tactiques erronées, à des prises de positions qui pourraient nous piéger dans des projets politiques différents au nôtre. La social-démocratie européenne, par exemple, qui est principalement responsable de la dramatique évolution dans la vie des milliers de personnes, ne peut en aucun cas être notre allié privilégié ; nous ne pouvons considérer qu’il y aurait aujourd’hui des conditions pour l’alliance avec la social-démocratie, laquelle, dans un grand nombre de pays -et dans le nôtre- est absolument compatible avec la droite ou pire encore, joue un rôle négatif dans la question des réfugiés. Il est évident que nous voyons avec intérêt, les décalages, les déplacements, les ruptures, plus ou moins grandes, vers la gauche au sein des partis de la social-démocratie européenne. Ces processus nous concernent, puisqu’ils élargissent les capacités et l'influence politique de la gauche européenne.

8.Τα ζητήματα που αφορούν στη διακυβέρνηση, τον τρόπο άσκησης της «εξουσίας», οι ανοιχτές θύρες, οι διορισμοί και η τοποθέτηση στελεχών σε νευραλγικές θέσεις έχει απασχολήσει τις οργανώσεις μελών. Επιμένουμε σε μια ανοιχτή διακυβέρνηση, με συνεχή διάλογο με τις κοινωνικές δυνάμεις και συλλογικότητες. Η κυβέρνηση της αριστεράς πρέπει να παρουσιάσει ένα διαφορετικό μοντέλο, που να αποκρούει φαινόμενα γραφειοκρατίας και αυταρχικών συμπεριφορών και να εντάσσει στη λογική της τις «πλατείες», την άμεση δηλαδή σχέση με τον κόσμο που κινείται και κάτι έχει να πει. Το μοντέλο της συζήτησης για το νομοσχέδιο της δημόσιας διοίκησης, για παράδειγμα, δείχνει δρόμους μιας διαφορετικής σχέσης της κυβέρνησης με τις κοινωνικές συλλογικότητες και τους ίδιους τους εργαζόμενους. Όσο, λοιπόν, η κυβέρνηση αξιοποιεί την αντίληψη του κοινωνικού ελέγχου και των ανοιχτών θυρών, τόσο θα μειώνεται η υπονόμευση της, από την «αόρατη», αλλά πραγματική προς ώρας εξουσία. Το ξήλωμα του «παλαιού», δηλαδή της αόρατης αυταρχικής εξουσίας είναι αναγκαία. Όσο αυτή παραμένει στη θέση της στη λογική «το κράτος έχει συνέχεια» τόσο θα ακυρώνονται νομοθετικές ή άλλες πρωτοβουλίες. Υπάρχουν σοβαρές καθυστερήσεις. Απαιτούνται τομές ιδιαίτερα σε χώρους που μπορεί –και είναι σίγουρο- να τους βρούμε μπροστά μας. Απάντηση σε αυτό βέβαια δεν είναι «οι δικοί μας», επειδή απλώς είναι δικοί μας, αλλά οι δομικές αλλαγές που θα αφήσουν σε βάθος χρόνου ίχνη μιας ριζικά διαφορετικής αντίληψης και πρακτικής για την οργάνωση του κράτους και της κοινωνίας.

Les questions relatives à la gouvernance, à la façon d'exercer le «pouvoir», les « portes ouvertes », les nominations et le placement de cadres à des postes clés ont préoccupé les organisations de membres. Nous insistons sur une gouvernance ouverte, un dialogue permanent avec les forces sociales et les collectifs. Le gouvernement de gauche doit présenter un modèle différent, qui rejette les phénomènes de la bureaucratie et les attitudes autoritaires et intègre la logique des "places", à savoir, la relation directe avec le monde qui s’engage, milite et a quelque chose à dire. Le modèle de discussion pour le projet de loi de l'administration publique, par exemple, montre les voies d’une relation différente d’un gouvernement avec les collectifs sociaux et les travailleurs eux-mêmes. Par conséquent, plus le gouvernement utilisera le concept du contrôle social et des « portes ouvertes », moins il sera miné par le pouvoir "invisible", toujours en place mais réel pour le moment encore. Le démantèlement du «passé», à savoir de l’invisible pouvoir autoritaire, est nécessaire. Tant qu'il reste en place sur la logique "l'état a une continuité" toutes les initiatives législatives ou autres seront annulées. Il y a de sérieux retards. Nous devons réaliser des changements et de ruptures dans des secteurs et des endroits qui peuvent être –et le seront- face à nous, nos adversaires. La réponse à cela n’est bien sûr pas le placement «des nôtres» juste parce qu’ils sont « les nôtres », mais les changements structurels qui laisseront, sur le long terme, les traces d'une compréhension et d’une pratique radicalement différente sur l'organisation de l'Etat et de la société.

9. Με αφορμή το προσφυγικό φάνηκε, πλέον, ότι μια σειρά κοινωνικά ζητήματα μπορεί να… μετασχηματιστούν από «μικρά» σε «κορυφαία». Υπό αυτή την έννοια η πολιτική από την πλευρά της ριζοσπαστικής αριστεράς είναι μια σύνθετη υπόθεση. Ο στόχος της κοινωνικής απελευθέρωσης έχει μια καθολικότητα και αφορά των σύνολο των πολλαπλών κοινωνικών αντιθέσεων. Η ανάγκη, λοιπόν, ενίσχυσης των πλευρών αυτών της πολιτικής μας που βαθαίνουν τη διαχωριστική γραμμή Αριστεράς – Δεξιάς και περιγράφουν την ολιστική αντίληψή για την κοινωνία του μέλλοντος, είναι επιτακτική. Οι μικρές ή μεγαλύτερες ρήξεις με το παλαιό φθαρμένο και αυταρχικό σύστημα, η ανάδειξη νέων κοινωνικών ζητημάτων, η στήριξη κοινωνικών μειοψηφιών, που επιδιώκουν την ορατότητα και τη δικαιοσύνη, είναι απολύτως κρίσιμα ζητήματα.

9. A l’occasion de la question des réfugiés, il apparaît, maintenant, qu'un certain nombre de questions sociales peut être transformé de "petites" à "top". En ce sens, la politique de la part de la gauche radicale est une affaire complexe. Le but de la libération sociale a un caractère universel et concerne l’ensemble des multiples contradictions sociales. La nécessité, par conséquent, de renforcer les aspects de notre politique qui approfondit la ligne de démarcation Gauche - Droite et de décrire la perception globale de la société future, est impérative. Les petites ou grandes ruptures avec l'ancien système usé et autoritaire, l'émergence de nouvelles questions sociales, le soutien aux minorités sociales, à la recherche de visibilité et de justice sont absolument des questions cruciales. Θεωρούμε ότι ζητήματα όπως: Διαχωρισμός κράτους εκκλησίας με ότι αυτό σημαίνει, η κοινωνική πολιτική σε όλο της το εύρος, οι συλλογικές συμβάσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων, η κοινωνική οικονομία και οι συνεταιρισμοί, οι τολμηροί βηματισμοί που πρέπει να ολοκληρωθούν χωρίς καμία καθυστέρηση στις δίκαιες διεκδικήσεις της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, οι τομές που αφορούν τα δικαιώματα των ανθρώπων με αναπηρία, οι Ρομά, οι αντιρρησίες συνείδησης, η μείωση της θητείας και τα δικαιώματα των φαντάρων, ζητήματα που αφορούν τις εξαρτήσεις, η συνέχιση των τομών στο χώρο της φυλακής στη κατεύθυνση της λιγότερης φυλάκισης και της επανένταξης, η αντιαυταρχική και η αντιαπαγορευτική πολιτική, συγκροτούν πλαίσιο αριστερού κοινωνικού ριζοσπαστισμού, που απαντά και σε ιδεολογικό επίπεδο στο σκοταδισμό του νεοφιλελεύθερου αυταρχικού πόλου, του πόλου της δεξιάς και των συμμάχων της.

Nous croyons que des questions telles que: Séparation de l’ Eglise et de l’'Etat, avec tout ce que cela implique, la politique sociale dans toute son ampleur, les conventions collectives et les droits des travailleurs, l'économie sociale et les coopératives, les pas audacieux à remplir sans délai, pour répondre à la juste revendications de la communauté lgtb, les ruptures concernant les droits des personnes handicapées, les Roms, les objecteurs de conscience, la réduction de la durée du service militaire et les droits des soldats, des questions qui concernent les dépendances, la poursuite des changements radicaux dans la domaine de la prison en vue de la réduction des peines et de la réinsertion, la politique anti-autoritaire, forment le cadre du radicalisme social de gauche, qui répond et sur le plan idéologique à l'obscurantisme du pôle autoritaire néolibéral, du pôle de la droite et de ses alliés.

10. Μας ενδιαφέρει να συνεχίσουμε να έχουμε δίαυλο ουσιαστικής επικοινωνίας με τον κόσμο της αριστεράς με τον οποίο μοιραζόμαστε κοινές ιστορικές πολιτικές διαδρομές, ιδιαίτερα με αυτές και αυτούς που πορευτήκαμε από κοινού και εντός του κόμματός μας. Παρά το πολωτικό κλίμα, σε ορισμένες περιπτώσεις τους αποκλεισμούς του χώρου μας, ενίοτε τους φανατισμούς που οδηγούν σε ανθρωποφαγία, συνεχίζουμε να πιστεύουμε στην ιδέα της ενότητας της αριστεράς μέσα από τις διαφορές και στην ανάδειξη μιας κουλτούρας διαλόγου, που στο παρελθόν είχε φανεί ότι ως ένα βαθμό την είχαμε κατακτήσει. Ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει και μπορεί να αποτελέσει και στο μέλλον φορέα ενότητας της αριστεράς.

10. Nous sommes intéressés à continuer à avoir une communication significative avec le monde de la gauche avec qui nous partageons des itinéraires historiques et politiques communes, en particulier avec celles et ceux avec qui nous avons eu un itinéraire commun au sein de notre parti. Malgré le climat de polarisation, malgré, dans certains cas, l'exclusion de notre parti, par des fanatismes conduisant parfois au cannibalisme, nous continuons à croire en l'idée de l’unité de la gauche à travers ses différences et en l'émergence d'une culture du dialogue, choses que dans le passé récent semblait que nous les avions atteintes. SYRIZA doit et peut redevenir dans le futur porteur fédérateur de la gauche.

Σε ό,τι μας αφορά θα συνεχίσουμε με ανοιχτό και ενωτικό πνεύμα χωρίς σεχταρισμούς και επικίνδυνους, ανιστόρητους αποκλεισμούς, να είμαστε στο δρόμο, στους χώρους αντίστασης, στα συνδικάτα, στις αλληλέγγυες δομές που στηρίζουν μέσα από μια διαφορετική και συμμετοχική αντίληψη τον κόσμο των φτωχών και των αδικημένων, τον κόσμο της προσφυγιάς και των μεταναστών. Θα πάρουμε όλες τις αναγκαίες πρωτοβουλίες, που θα εξασφαλίζουν την αυτονομία του κινήματος, θα ενισχύουν τον ριζοσπαστισμό, την ανοιχτή πρόσκληση για συμμετοχή.

En ce qui nous concerne, nous continuerons, selon un esprit ouvert et fédérateur, sans sectarismes et sans dangereuses exclusions dénuées de mémoire historique, d'être dans les rues, dans les zones de résistance, les syndicats, dans les structures de solidarité qui soutiennent à travers une compréhension diversifiée et inclusive le monde des misérables et des persécutés, le monde des réfugiés et des migrants. Nous prendrons toutes les initiatives nécessaires pour assurer l'autonomie du mouvement social, pour renforcer le radicalisme, l'appel ouvert à la participation.

11. Η επιμονή μας στα ζητήματα δημοκρατίας μέσα στο κόμμα θα κορυφωθεί ενόψει συνεδρίου, καθώς παρά τα θετικά βήματα, υπολειπόμαστε κατά πολύ από μια λειτουργία που θα κατοχυρώνει τη συμμετοχή του μέλους και συνολικά του κόμματος στα κέντρα λήψης των αποφάσεων. Το συνέδριο θα πρέπει να δώσει τις δικές του απαντήσεις σε σχέση με τις δομές του κόμματος, δομές τέτοιες που να ενισχύουν τη συλλογική λειτουργία, τον αποφασιστικό ρόλο του μέλους και θα αποδυναμώνουν φαινόμενα ατομικών στάσεων, παραγοντισμού και αρχηγισμού κάθε μορφής.

11. Notre insistance sur les questions de démocratie au sein du parti se culmine à la veille du congrès, puisque, en dépit des mesures positives, nous sommes encore très loin d'une fonction qui assure la participation des membres et de l'ensemble du parti aux centres de prise de décision. Le congrès devrait donner ses propres réponses en ce qui concerne les structures du partis, structures pour renforcer le mode collectif de fonctionnement, le rôle décisif du membre -militant et affaiblir les attitudes individualistes, de « piston » et de « leadership » sous toute forme.

Την περίοδο αυτή, που το κόμμα μας συμμετέχει στην κυβέρνηση, έχουμε μια πρόσθετη δυσκολία. Η “καθοδήγηση”, το “κέντρο”, δηλαδή, μετατοπίζεται συνεχώς από την Κουμουνδούρου στο Μαξίμου. Αυτό, τουλάχιστον όσον αφορά το κόμμα, τις θέσεις και τις δράσεις του δεν μπορεί να γίνει δεκτό και σε κάθε περίπτωση δυσκολεύει το κόμμα στην αναγκαία επικοινωνία του με τα κινήματα και τα λαϊκά κοινωνικά στρώματα.

Au cours de cette période que notre parti participe au gouvernement nous avons une difficulté supplémentaire : La «guidance», le «centre» est en constante déplacement depuis la place Koumoundourou (siège du parti) vers le palais Maximou (siège du gouvernement). Cela, au moins pour le parti, pour ses positions et ses actions ne peut être accepté ; dans tous les cas cela rend difficile pour le parti la communication nécessaire avec les mouvements sociaux et les couches populaires.

Το κόμμα μας έχει τα εκλεγμένα όργανά του, τις διαδικασίες του, τις αποφάσεις του. Οι “δύο οπτικές”, κόμματος και κυβέρνησης, που είναι φυσιολογικό να υπάρχουν λόγω του ρόλου που έχει ο καθένας, είναι υποχρεωτικό να συναντώνται δημιουργικά, να είναι αντικείμενο αλληλοενημέρωσης, όσμωσης και εντέλει κοινών αποφάσεων.

Notre parti dispose de ses organes élus, ses procédures, ses décisions. Les "deux points de vue", celui du parti et du gouvernement, est normal d'exister en raison du rôle que chacun a. Pourtant, il est obligatoire de se croiser de façon créative, faire l'objet d'un échange mutuel, d'osmose et de décisions finalement conjointes.

Το κόμμα, άλλωστε, δεν είναι παράρτημα της κυβέρνησης. Αντίθετα η κυβέρνηση οφείλει να επικοινωνεί με ουσιαστικό τρόπο με τις στρατηγικές επιλογές της κομματικής συλλογικότητας.

Le parti, d'ailleurs, n’est pas une branche du gouvernement. Au contraire, le gouvernement doit correspondre de façon significative avec les choix stratégiques de la collectivité du parti.

Υπό αυτή την έννοια ήμασταν επίμονοι στη διεξαγωγή του συνεδρίου σε ημερομηνίες εντός του “πολέμου” και όχι σε μια δήθεν ουδέτερη και ήρεμη πολιτική περίοδο.

En ce sens, nous avons insisté sur la tenue du congrès à de dates dans la période de «guerre» et non pas à une période politique prétendument neutre et calme.

+ Χαιρετίζουμε τις αγωνιστικές κινητοποιήσεις των Γάλλων εργαζομένων και της νεολαίας ενάντια στην απορρύθμιση των εργασιακών σχέσεων, που προωθεί η σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση Ολάντ, παρότι, υποτίθεται, δεν βρίσκεται υπό καθεστώς επιτροπείας. Οι αγώνες των Γάλλων εργαζομένων, όμως, μας γεμίζουν αισιοδοξία. Οι λαοί δεν έχουν καταθέσει τα όπλα. Η ιστορία συνεχίζεται.

+ Nous nous félicitons des manifestations et luttes par les travailleurs et les jeunes contre la déréglementation des relations de travail, promue par le gouvernement français social-démocrate Hollande, bien que prétendument il n’est pas sous le régime de tutelle. Les luttes des travailleurs français, nous remplissent avec optimisme. Les peuples n’ont pas déposé les armes. L'histoire continue.

+ + Η δεύτερη αξιολόγηση πλησιάζει με τα εργασιακά να είναι στο επίκεντρο. Οι απαιτήσεις των δανειστών έχουν, ως ένα βαθμό, δει το φως της δημοσιότητας. Η επιδίωξη του νεοφιλελεύθερου μπλοκ είναι το γύρισμα του ρολογιού δεκαετίες πίσω. Το ζητούμενο για μας δεν είναι η «άμυνα» απέναντι στην επίθεση που δεχόμαστε ως κοινωνία, αλλά η αποκατάσταση, κατοχύρωση και διεύρυνση των εργασιακών δικαιωμάτων, που έχουν αποδιοργανώσει πλήρως οι πολιτικές που εφάρμοσαν όλο το προηγούμενο διάστημα οι συντηρητικές και αυταρχικές κυβερνήσεις ΝΔ – ΠΑΣΟΚ.

+ + La deuxième évaluation s’approche et les questions du travail sont mis au centre. Les exigences des prêteurs ont dans une certaine mesure vu la lumière du jour. Le but du bloc néolibéral est de tourner l'horloge des décennies en arrière. Le défi pour nous n’est pas la «défense» contre les attaques que nous subissions en tant que société, mais la restauration, la consolidation et l'expansion des droits du travail, qui ont été complètement perturbés par les politiques mises en œuvre au cours de la dernière période par les gouvernements conservateurs et autoritaires ND - PASOK.

+ + + Τασσόμαστε υπέρ της απλής αναλογικής, χωρίς καλπονοθευτικά μπόνους και ρήτρες, που αλλοιώνουν επί της ουσίας τη θέληση του λαού.

+ + + Nous sommes en faveur de la simple proportionnelle, sans bonus et clauses qui modifient la substance de la volonté du peuple.

+ + + + Θεωρούμε αναγκαίες τις μεγάλες πολιτικές τομές, που θα αφήνουν το αριστερό αποτύπωμα και στο μέλλον. Ωστόσο, οι τομές αυτές, που αφορούν τα δικαιώματα, τις ελευθερίες, τους θεσμούς, το πολιτικό σύστημα κ.α., δεν εντάσσονται απαραιτήτως στη συζήτηση που έχει ανοίξει για τη συνταγματική αναθεώρηση, υπόθεση άκρως σοβαρή, που σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να γίνει αντικείμενο επικοινωνιακών τρικ ή άγονων και απολίτικων αντιπαραθέσεων. Το Σύνταγμα, άλλωστε, δεν μπορεί να είναι υπόθεση αποκλειστικά των συνταγματολόγων ή των πολιτικών. Χωρίς τη λαϊκή συμμετοχή, χωρίς τη συμμετοχή των κοινωνικών κινημάτων, η συζήτηση για το Σύνταγμα θα είναι άδειο κέλυφος και θα ευνοήσει τις πιο συντηρητικές δυνάμεις στην προσπάθειά τους να συνταγματοποιήσουν τις συνταγές του νεοφιλελευθερισμού.

+ + + + Nous avons besoin de grandes incisions politiques qui laisseront l'empreinte dans l'avenir. Cependant, ces incisions, relatives aux droits, aux libertés, aux institutions, au système politique, etc., ne sont pas nécessairement incluses dans le débat qui a été ouvert sur la révision de la constitution et ceci est très grave, mais en aucun cas ne devrait faire l’ objet d’astuces de communication ou des querelles rugueux et non politiques. La Constitution, par ailleurs, ne peut pas être une question des experts constitutionnels ou des politiciens. Sans la participation populaire, sans la participation des mouvements sociaux, le débat sur la Constitution sera une coquille vide et favorisera des forces plus conservatrices dans leur tentative de constitutionnalisation des recettes du néolibéralisme

+ + + + + Το προσφυγικό ζήτημα αφορά όλη την Ευρώπη και δεν αντιμετωπίζεται με πολιτικές αποτροπής, καταστολής και καταπάτησης της διεθνούς νομιμότητας. Είναι δε άρρηκτα συνδεδεμένο και αποτελεί φυσική συνέπεια των πολεμικών συρράξεων στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, με επίκεντρο τη Συρία.

Ο ΣΥΡΙΖΑ, από την πρώτη στιγμή, επέλεξε να δώσει τη μάχη της υποδοχής των ξεριζωμένων ανθρώπων, με όρους αλληλεγγύης, ανθρωπιάς και δικαιοσύνης.

«Οι πρόσφυγες, οι μετανάστες και τα παιδιά τους έφτασαν στη χώρα μας περνώντας από πολλαπλούς κινδύνους και δέχτηκαν –όσοι σώθηκαν– μια αγκαλιά, ένα “καλώς τους”, την αμέριστη αλληλεγγύη των κινημάτων, αλλά και της μεγάλης πλειονότητας του λαού μας. Νιώθουμε ικανοποίηση γι’ αυτή την πραγματικότητα, καθώς ως κόμμα, ως αριστερά, ως κυβέρνηση, πιστεύουμε ότι συμβάλαμε αποφασιστικά, στην τήρηση της νομιμότητας – και γι’ αυτό άλλωστε κατηγορηθήκαμε από τους ιδεολογικούς και πολιτικούς μας αντιπάλους.

+ + + + + La question des réfugiés concerne l'ensemble de l'Europe et ne traite pas des politiques de prévention, de répression et de violation du droit international. Elle est inséparable et est une conséquence naturelle des guerres dans le grand Moyen-Orient, en se concentrant sur la Syrie.

SYRIZA, dès le premier instant, a choisi de donner le combat de l'hôte des populations déracinées, en termes de solidarité, d'humanité et de justice.

"Les réfugiés, les migrants et les enfants sont arrivés dans notre pays en passant par de multiples risques et ont reçu, ce qui ont été sauvés - un câlin, un «bienvenu », de la solidarité sans réserve, de la part des mouvements sociaux mais aussi de la grande majorité de notre peuple. Nous nous sentons heureux de ce fait, puisque, en tant que parti, en tant que gauche, en tant que gouvernement, nous croyons que nous avons contribué de manière décisive, dans le respect de la loi - et voilà pourquoi nous sommes accusés par nos adversaires politiques et idéologiques.

Ωστόσο, ο αρνητικός συσχετισμός δύναμης εντός της Ε.Ε., οι συνεχείς εκβιασμοί, η ξενοφοβική - ακροδεξιά πρακτική χωρών της κεντρικής Ευρώπης -ακόμα και σοσιαλδημοκρατικών κυβερνήσεων, όπως της Αυστρίας και της Σλοβακίας-, αλλά και της βαλκανικής χερσονήσου, επέφεραν τη συμφωνία ΕΕ – Τουρκίας, που αμφισβητεί στην πράξη της συνθήκη της Γενεύης και τα κεκτημένα δικαιώματα των προσφύγων και μεταναστών.

Cependant, la corrélation négative des forces au sein de l'UE, les chantages continus, la pratique d'extrême droite xénophobe de l'Europe - et même des gouvernements sociaux-démocrates des pays comme l'Autriche et la Slovaquie- mais aussi de la péninsule des Balkans, ont conduit à l'accord UE - Turquie, qui nie dans la pratique la Convention de Genève et les droits acquis des réfugiés et des migrants.

Ενώ σωστά η χώρα μας ανέδειξε το αίτημα για κοινή ευρωπαϊκή αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης στο πλαίσιο της ισοτιμίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ενάντια στους φράχτες, τη ξενοφοβία και το ρατσισμό, η συμφωνία με την τουρκική κυβέρνηση το μετέτρεψε σε ελληνοτουρκικό ζήτημα, παραβλέποντας για λόγους σκοπιμότητας, τα σοβαρά προβλήματα νομιμότητας της εφαρμογής πολιτικών επιστροφής προσφύγων σε μια χώρα που δεν έχει τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις να χαρακτηριστεί ασφαλής και που καμία Ευρωπαϊκή χώρα δεν την έχει αναγνωρίσει ως τέτοια.

Bien qu’à juste titre, notre pays a souligné la demande ( a fait appel) pour une réponse européenne à la crise des réfugiés dans le cadre de l’égalité entre pays membres ( ?) et des droits de l'homme, pour une réponse contre les murs, la xénophobie et le racisme, l'accord avec le gouvernement turc a transformé cette crise en une question gréco-turque, en ignorant, pour des raisons d'opportunité, les graves problèmes de légitimité de la mise en œuvre des politiques de retour des réfugiés dans un pays qui ne possède pas les critères formelles afin d’être qualifiée sécurisé et qu'aucun pays européen ne l’a reconnu comme tel.

Η εφαρμογή της συμφωνίας Ε.Ε.-Τουρκίας αναδεικνύει τις αδυναμίες και τα αδιέξοδα των πολιτικών επιλογών της σημερινής Ευρώπης, πολιτικών που χαρακτηρίζονται από το κυνισμό και την υποκρισία.

Ο ανθρωπισμός, ο πολιτισμός, η δημοκρατία, τα δικαιώματα και η αλληλεγγύη υποβαθμίζονται σταθερά από τα κυρίαρχα πολιτικά κέντρα της ενωμένης Ευρώπης και το ερώτημα για το μέλλον της γίνεται τραγικά επίκαιρο, ιδιαίτερα μετά και από το πρόσφατο δημοψήφισμα στη Μ. Βρετανία.

La mise en œuvre de l'accord UE-Turquie met en évidence les défauts et les impasses des choix politiques de l'Europe d'aujourd'hui, choix politiques qui se caractérisent par le cynisme et l'hypocrisie.

L’humanisme, la culture, la démocratie, les droits et les solidarités sont en constante dégradation par les centres politiques dominants de l'Europe unie et la question de l'avenir est tragiquement d'actualité, et notamment après le récent référendum en Grande. Bretagne.

Το κόμμα μας αντιτίθεται σε λογικές και πρακτικές που ενισχύουν την αποτροπή, τον φόβο και την ενίσχυση των ακροδεξιών αντιλήψεων.

Επιμένουμε στην υποχρέωση μας να μην επιτραπεί καμία παράνομη επαναπροώθηση και να τηρηθεί η νομιμότητα στην εξέταση των αιτημάτων ασύλου, χωρίς αιφνιδιασμούς, συμψηφισμούς και διαπραγματεύσεις .

Notre parti s'oppose aux raisonnements et pratiques qui renforcent la dissuasion, la peur et la défense des attitudes de droite.

Nous insistons sur notre devoir de ne permettre aucune expulsion illégale et de respecter la légitimité de l'examen des demandes d'asile, sans surprises, compensations ou négociations.

Η πρόσφατη τροπολογία για την νέα συγκρότηση των επιτροπών προσφυγών που καταδικάστηκε από όλους τους επιστημονικούς φορείς του πεδίου, τους ανεξάρτητους θεσμούς και τα κινήματα δεν πρέπει να εφαρμοστεί.

Θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε την εφαρμογή των αποφάσεων των συλλογικών οργάνων του κόμματος, αφενός για να αποτρέψουμε την επιστροφή στην πολιτική της Ευρώπης –φρούριο, της Ευρώπης που επιδιώκει την κατάργηση της συνθήκης της Γενεύης και που προκειμένου να κλείσει τα ευρωπαϊκά σύνορα για τους πρόσφυγες χαρακτηρίζει την Τουρκία «ασφαλή χώρα» και , αφετέρου, για να συμβάλουμε στην ομαλή ένταξη των ανθρώπων που θα παραμείνουν στη χώρα μας.

La récente modification pour la nouvelle constitution de Comités de recours, condamnée par tous les organismes scientifiques du domaine, par des institutions indépendantes et par les mouvements sociaux, ne doit pas être appliquée. Nous allons continuer à soutenir la mise en œuvre des décisions des organes collectifs du parti, d’une part, pour empêcher le retour à la politique de l’Europe- forteresse, de l'Europe qui cherche l'abolition de la Convention de Genève et qui, afin d’assurer la fermeture de ses frontières aux réfugiés, caractérise la Turquie «pays sûr» et, pour, d’autre part, contribuer à la bonne intégration des personnes qui vont rester dans notre pays.

Traduction : Anastassia Politi

source :

Partager cet article
Repost0
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :